top of page

SKÖTSELRÅD FÖR STENSKIVOR I NATURSTEN

RÄTT SKÖTT HÅLLER DEN SIG FIN MÅNGA ÅR FRAMÅT

ENKEL SKÖTSELGUDIE FÖR BÄNKSKIVOR AV STEN

Har du en bänkskiva av marmor, så tänk på att det är ett poröst material som är känsligt för syror. Därför ska du undvika att rengöra marmorskivan med sura rengöringsmedel. Tänk också på att torka upp eventuellt spill så fort som möjligt. Använd vanlig såpa vid rengöring av stenskivor och impregnera helst stenen med silikonolja eller steinfix, så kommer du att få en stenskiva som håller sig fin i många år framåt.

 

Håll stenskivan fin genom att:

  • Undvika sura rengöringsmedel

  • Rengöra bänkskivan med såpa

  • Använda underlägg för glas och porslin

  • Undvika att skära direkt på stenskivan, eftersom det kan orsaka frätskador

Vad avgör hur jag ska sköta min stenskiva?

Stenens kemiska resistens har betydelse för skötsel och rengöring, då den begränsar de rengöringsmedel som kan användas. Granit och skiffersten består av silikatmineral som är mycket resistenta bl a mot sura medel. Vissa granitstenar kan dock innehålla andra mineral som är känsliga för kemisk påverkan.

 

Marmor och kalksten är karbonatstenar - ett poröst material som påverkas även av svaga syror som vinsyra och kolsyra. Syrorna ger märken på stenytan och vid längre påverkan kan de ge gropar. Stenens övriga egenskaper påverkas dock nödvändigtvis inte.

Kalksten påverkas dessutom av salt som kan tränga in i stenens ytskikt, och som i sin tur kan orsaka vittring. Såpimpregnering kan i viss mån motverka detta.

NATURSTENENS EGENSKAPER

Det här avsnittet innehåller rekommendationer om lämplig typ av natursten och ytbearbetningar för olika  inomhusapplikationer. Mer fakta om stenens uppbyggnad, tekniska egenskaper, ytbearbetningar, kulörer m.m. finns i Natursten, delarna Allmänt, Stenkartotek och i Terminologi & Toleranser.

LADDA NER PDF

VÅTRUM

Under senare år har användningen av natursten i våtrum ökat markant. Harmoniska, vackra miljöer skapas med sten på golv och väggar. För vattentät beklädnad på väggar och golv i våtrum ställs stora krav på underlag, stenmaterial och utförande. Rekommendationerna som följer är ett komplement till PERs branschregler.

LADDA NER PDF
bottom of page